Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Iskolai szociális segítő tevékenység

Az iskolai szociális munkás olyan iskolában dolgozó, segítő szakember, aki elsődlegesen egészség-fejlesztéssel, prevencióval foglalkozik, illetve a felmerülő életvezetési, szociális problémák megoldásához nyújt segítséget az iskola diákjainak, tanárainak, valamint a szülőknek egyaránt.
Az iskolai szociális munkás segíteni tud iskolai nehézségek, szociális problémák, párkapcsolati konfliktusok, családi gondok, hiányzások, krízishelyzetek, alkohol- és drogproblémák, beilleszkedési nehézségek, iskolai agresszió, stressz, továbbtanulás vagy iskolaváltás esetében, de a diákmunkák, pályázatok, ösztöndíjak kiválasztásában, felkutatásában is. Információk, egyéni és csoportos konzultációk, közösségi programok formájában nyújt szolgáltatást, és együttműködik az ifjúsági, szociális és egészségügyi intézményekkel, emellett rendelkezik a megfelelő jogi, pszichológiai és társadalom-politikai ismeretekkel. (www.isme.hu)

A témában hasznos weblapok:

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete (székesfehérvári modell)

Foresee Kutatócsoport 

 

Az Iskolai Szociális Munkások Egyesületének minimum javaslatai az iskolai szociális munkás programok felé az alábbiak:

1. Az iskola fenntartója és vezetése legyen érdekelt az iskolai szociális munkás iskolában történő alkalmazásában, fogadja el szakmai autonómiáját, támogassa feladatai ellátásában, beleértve a tantestülettel való partneri együttműködés feltételeinek biztosítását.

2. Az iskola szociális munkásnak álljanak rendelkezésére a munkájához szükséges tárgyi feltételek (különösen: saját konzultációs szoba vagy az egyéni esetmunkára alkalmassá tett, korlátlanul használható helyiség, számítógép használat, nyomtatási lehetőség, internet és telefonhasználat, postázási lehetőség).

3. Az iskolai szociális munkás fő tevékenységi területe egy iskolához kötődjön, munkavégzésének helyszíne döntően az iskolai színtéren legyen.

4. Az iskolai szociális munkás alkalmazója tegye lehetővé, hogy az iskolai szociális munkás munkájának segítéséhez szakmai támogató szolgáltatásokat vehessen igénybe (pl:: esetmegbeszélő csoportokon, szakmai tanácskozásokon, továbbképzéseken való részvétel, szükség esetén szupervízió).

5. Az iskolai szociális munkások munkarendje más iskolában megjelenő társszakmához hasonlóan (iskolai egészségügyi személyzet, iskolai védőnő, iskolapszichológus, egészségtantanár) igazodjon a pedagógusokéhoz. Az iskolai szociális munkás bérük és juttatásai igazodjanak végzettségükhöz.

6. Külső modell esetén az iskolai szociális munkások alkalmazása kizárólag önálló szervezeti egységben történjen.

7. Az iskolai szociális munkás mindenben tegyen eleget szakmai, etikai elvárásoknak, legyen személyesen elkötelezett abban, hogy tudása legjavát a kliensei segítésére használja. Tartsa be a munkája kapcsán a jogszabályi előírásokat, illetve az iskolai szociális munka területén elfogadott szakmai standardokat. (www.isme.hu)