Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Publikációk

 

2016

1.

Haász Sándor

Reflexiók, intenciók és élményközpontúság a professzionális segítő munkában

In: Bodnár Gabriella (szerk.)

Humántudományok - innováció - diverzitás: Válogatás a NYME BPK oktatóinak tudományos munkáiból. 172 p.
Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2016. pp. 38-60.
(ISBN:978-963-334-286-2)

2.

Dr Sándor Haász

Reflective intentionality in experience-centric support

SZOCIÁLPEDAGÓGIA: NEMZETKÖZI SZAKLEKTORÁLT FOLYÓIRAT 1-2: pp. 104-115. (2016)

2015

3.

Haász Sándor

Esetkommunikáció a veszélyeztetett gyermeklét szolgálatában

In: Hanák Zsuzsanna (szerk.)

Elméleti gondolatok és jó gyakorlatok a hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához: szöveggyűjtemény az Egri Roma Szakkollégium számára. 100 p.
Eger: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola (EKTF), 2015. pp. 86-99.
(ISBN:978-615-5297-60-1)

2014

4.

Haász Sándor

Kommunikatív kompetenciák a szociális esetmunkában c. képzés: Hallgatói segédanyag

Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI), 2014. 122 p.
(ISBN:978-963-7366-78-9)

Könyv/Oktatási anyag/Oktatási

5.

Haász Sándor

Kommunikatív kompetenciák a szociális esetmunkában c. képzés: oktatói segédanyag

Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI), 2014. 71 p.
(ISBN:978-963-7366-79-6)

Könyv/Oktatási anyag/Oktatási

6.

Haász Sándor

Élményközpontú szociális esetmunka a családgondozói tevékenységben c. képzés: hallgatói segédanyag

Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI), 2014. 93 p.
(ISBN:978-963-7366-80-2)

Könyv/Oktatási anyag/Oktatási

7.

Haász Sándor

Élményközpontú szociális esetmunka a családgondozói tevékenységben c. képzés: oktatói segédanyag

Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI), 2014. 79 p.
(ISBN:978-963-7366-81-9)

Könyv/Oktatási anyag/Oktatási

8.

Haász Sándor, Molnár Katalin, Szegedi Tamara

Szakmai kompetenciafejlesztés, kreativitás, és a szupervízió eszközeinek együttes használata a „burnout” szindróma hatékony kezelése érdekében című képzés: Oktatói segédanyag

Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI), 2014. 66 p.
(ISBN:978-963-7633-91-8)

Link(ek): Kiadónál

Könyv/Oktatási anyag/Oktatási

9.

Haász Sándor, Molnár Katalin, Szegedi Tamara

Szakmai kompetenciafejlesztés, kreativitás, és a szupervízió eszközeinek együttes használata a „burn-out” szindróma hatékony kezelése érdekében című képzés: Hallgatói segédanyag

Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI), 2014. 93 p.
(ISBN:978-963-7633-90-1)

2013

10.

Haász Sándor, Molnár Katalin, Szegedi Tamara

Szakmai kompetenciafejlesztés, kreativitás, és szupervízió eszközeinek együttes használata a „burn-out” szindróma hatékony kezelése érdekében

 

Elektronikus tananyag a „Szociális képzések rendszerének modernizációja” TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt moduljához (2013)

2012

11.

Haász Sándor, Rostáné Riez Andrea

Az esetkommunikáció módszertana

Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2012.
(ISBN:978-963-334-066-0)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

12.

Haász Sándor

A gyakorlati munka tervezése és irányítása

In: Rostáné Riez Andrea (szerk.)

A szociális képzés innovációjának narratívái. Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2012. Paper 3.
(ISBN:
978-963-334-068-4)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


A kiadvány a TÁMOP5.4.4-09/2-C-2009-0004 jelű pályázati program keretében készült.

13.

Haász Sándor

Reflektív intencionalitás az élményközpontú segítésben. Tudás-intenzív működés családsegítő szolgálatok segítő kapcsolataiban: Tudás - intenzív működés családsegítő szolgálatok segítő kapcsolataiban

235 p.
Doktori Iskola: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció Doktori Program. Tudományág: bölcsészettudományok/nyelvtudományok
Benyújtás éve: 2011. Védés éve: 2012.
Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2012.

2010

14.

Haász Sándor

Egyéb szerzőség: Varga László (kollaborációs közrem.);

Élménykeresés a szociális professzióban

KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 2: pp. 75-84. (2010)

Folyóiratcikk/Esszé/Tudományos

2009

15.

Haász Sándor

Alternatívák a szociálpedagógus képzésben

ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 11: pp. 64-74. (2009)

Folyóiratcikk/Esszé/Tudományos

16.

Haász Sándor

Családi erőszak kommunikációja: Egy kilátástalannak tűnő helyzet paradigmái

E-TUDOMÁNY VII:(2) pp. 1-55. (2009)

17.

Haász Sándor

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Szociális- és Neveléstudományi Intézet szociálpedagógia szak (BA) gyakorlati képzése

In: Kocsis Erzsébet (szerk.)

Terepgyakorlati vademecum. 152 p.
Szekszárd: PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar, 2009. pp. 101-115.

Könyvrészlet/Oktatási anyag része/Oktatási

18.

Haász Sándor

Funkcionális kapcsolat a gyermekvédelmi alapellátásban: Iskola és a gyermekjóléti szolgálat

EGYÜTT A GYERMEKVÉDELEMBEN: TÁJÉKOZOTTSÁG, EGYÜTTMŰKÖDÉS, BIZTONSÁG 3:(2) pp. 6-8. (2009)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

19.

Haász Sándor

A családsegítés újraszerveződésének kérdései hátrányos helyzetű kistérségekben

SZOCIÁLIS KÉPZÉSEK MÓDSZERTANI HÍRLEVÉL 2:(1) Paper &. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

20.

Haász Sándor

Szakmát megosztó kommunikáció a családgondozásban

EGYÜTT A GYERMEKVÉDELEMBEN: TÁJÉKOZOTTSÁG, EGYÜTTMŰKÖDÉS, BIZTONSÁG 3:(3) Paper &. (2009)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

21.

Haász Sándor

Empátiás megértés és belső dialógus a problémamegoldásban

SEGÍTŐ SZÓ 2009:(06) Paper &. (2009)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

22.

Haász Sándor

Kommunikatív hatékonyság a szociális esetmunkában

EGYÜTT A GYERMEKVÉDELEMBEN: TÁJÉKOZOTTSÁG, EGYÜTTMŰKÖDÉS, BIZTONSÁG 3:(4) Paper &. (2009)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

23.

Haász Sándor

Generikus és speciális kompetenciák a szociális munka gyakorlatában

EGYÜTT A GYERMEKVÉDELEMBEN: TÁJÉKOZOTTSÁG, EGYÜTTMŰKÖDÉS, BIZTONSÁG 3:(10) p. &. (2009)

Folyóiratcikk/Rövid közlemény/Tudományos

24.

Haász Sándor

Esetkommunikáció a veszélyeztetett gyermeklét szolgálatában

In: Tengerdi Antal, Varga László (szerk.)

A gyermeklét narratívái: "Örökkék ég a felhők mögött". 261 p.
Sopron: Edutech Kiadó, 2009. pp. 218-227.
(ISBN:
978-963-87574-3-2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


A kötet a soproni felsőfokú óvodapedagógus-képzés 50. évfordulója tiszteletére készült

2008

25.

Haász Sándor

Probléma versus problémamegoldás.: A szociális munka kommunikatív tere

KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT: TRAINING AND PRACTICE 6.:(2-3) pp. 101-110. (2008)

Folyóiratcikk/Esszé/Tudományos